Excellent Vitality

The energy of your mind is the essence of life…

Vitaliteit binnen uw organisatie

Vitale mensen met een gezonde leefstijl zitten beter in hun vel. Ze zijn fysiek, mentaal én emotioneel in balans. Zij zijn beter in staat om productief te zijn en mee te bewegen met de vele veranderingen in hun werk, op de arbeidsmarkt én in hun privéleven.

Vitaliteit wordt vaak omschreven als levenskracht. Vita betekent letterlijk ”leven”. Vitaliteit is een combinatie van een gezond lichaam en de beleving van succes en geluk.

Vitale werknemers dragen bij aan een gezonde organisatie. Een organisatie die succesvol en vooruitstrevend is. Een plek waar gezonde mensen werken, een prettige werksfeer heerst en weinig ziekteverzuim voorkomt.

Als werkgever kunt u een belangrijke rol vervullen in het ondersteunen en stimuleren van de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers.

Werken aan vitaliteit en een gezonde leefstijl vraagt voor iedere organisatie een unieke aanpak afgestemd op de behoeften van uw werknemers. Iets wat een waardevolle investering voor uw bedrijf is.

Intensieve begeleiding bedrijfsmanagement

Onze eerste stap naar vitaliteit binnen uw bedrijf is het opstarten van een intensief begeleidingstraject voor het bedrijfsmanagement. Dit doen we aan de hand van een intakegesprek in combinatie met een vitaliteitsscan en onderzoek. We kijken naar het huidige vitaliteitsbeleid, is er sprake van vitaliteitsverlies, en wat is er nodig om verandering binnen de organisatie mogelijk te maken?

Uit dit onderzoek zal blijken waar de behoefte ligt. Meestal is dit een combinatie van begeleiding van het management, als mede begeleiding van de werknemer. Zo kunnen we ondersteuning bieden aan de implementatie van een structureel vitaliteitsbeleid.

Vitaliteitsdagen en workshops

De vitaliteitsdag 1 & 2 zijn leerzame en interactieve dagen waarbij alle facetten van vitaliteit aan bod komen. We gaan het hebben over gezonde voeding, het nut van actief bewegen, stressklachten maar ook zingeving, contact met collega’s en klanten, en de invloed van een positieve mindset op de werkvloer. Kortom twee waardevolle dagen voor uw bedrijf als u aan vitaliteit wilt werken.

De workshops bestaan uit de volgende modules welke gemiddeld 2 a 3 uur duren waardoor deze gemakkelijk aansluitend aan een werkdag te plannen zijn:

Vitaliteit en voeding, vitaliteit en beweging, vitaliteit, ontspanning en stressreductie, vitaliteit en positieve mindset, vitaliteit en betekenisvolle relaties, vitaliteit en zingeving, verdiepingsmodule gezondheid en alcohol, verdiepingsmodule duurzaam en vegetarisch eten.

Spreekuur voor werknemers

Als aanvulling op het vitaliteitsplan bieden wij spreekuur voor werknemers aan bij u op locatie. Werknemers kunnen tijdens dit spreekuur begeleiding krijgen op het gebied van gewichtsproblemen (voeding en beweging), stress gerelateerde klachten, aandachtgerichte cognitieve therapie (AGCT), mindfulness, positieve mindset, gedragsverandering, omgaan met collega’s, leidinggevenden en klanten, zingeving op de werkvloer.

Gezondheidscheck

Tijdens het spreekuur maken wij gebruik van een gezondheidscheck om de algehele gezondheid van de werknemer te beoordelen. De volgende metingen kunnen plaatsvinden:

Lichaamsgewicht, lichaamslengte, BMI, middelomtrek, lichaams- vetpercentage, bloeddruk, hartslag, bloedsuiker, cholesterolgehalte.

Aan de hand van deze gegevens zal de werknemer van ons een leefstijl-advies op maat krijgen en kan de begeleiding van start gaan. Indien noodzakelijk zal er een doorverwijzing en/of overleg met de huisarts plaatsvinden.

Wij zijn partner van Vitaal Bedrijf, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. Vitaal Bedrijf wordt uitgevoerd onder de vlag van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, en wordt mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS en SZW. Met Vitaal Bedrijf dragen VNO-NCW en MKB-Nederland en hun regionale verenigingen bij aan het door hen ondertekende Nationaal Preventieakkoord.

Vitaliteitscoach | Voedingsdeskundige | Beweegcoach